Η δουλειά μας

ΕΤΟΙΜΟΙ

Απολαύστε τη συλλογή απο τις μοτοσυκλέτες που έχουμε τροποποιήσει και ανακατασκευάσει


Custom Projects


Η custom μοτοσυκλέτα είναι μια μοτοσυκλέτα με στυλιστικές όσο και κατασκευαστικές μετατροπές σε σχέση με το «πρότυπο» της μαζικής παραγωγής που προσφέρονται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές.Η custom μοτοσικλέτες μπορεί να είναι μοναδικές, ή κατασκευασμένες σε περιορισμένες ποσότητες. Ενώ οι μοτοσικλετιστές έχουν αλλάξει την εμφάνιση των μηχανών τους, από τις πρώτες κιόλας μέρες της μοτοσικλέτας, η πρώτη 'προσαρμοσμένη' μοτοσικλέτα όπου αναφέρεται συγκεκριμένα «Custom» εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950.


Restoration Projects


 

Αποκατάσταση μιας μοτοσικλέτας αναφέρεται στη διαδικασία της αποκατάστασης της μοτοσικλέτας στην αρχική του κατάσταση.Η εκσυγχρόνηση της αλλά και η τροποποίηση της δεν θεωρούνται μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης. Μια restored μοτοσικλέτα έχει όλα τα συστήματα ή / και τα μέρη της αποκατεστημένα στην αρχική τους κατάσταση.

 

 

 

 

(Coming Soon)