Restoration Projects


HONDA CZ100 MONKEY

1963


HONDA CB550 four K

1978

HONDA CB550 four K 1978-1
HONDA CB550 four K 1978-2

HONDA CB550 four K

1977

HONDA CB550 four K 1977.-1
HONDA CB550 four K 1977.-2

YAMAHA XS1100S

1982

YAMAHA XS1100S 1982.-1
YAMAHA XS1100S 1982.-2

Copyright © 2017 Jigsaw Customs